DUK - Dipetane

Kas yra Dipetane ir Kaip jis veikia?

Čia apibendrinami dažniausiai žmonių užduodami klausimai apie Dipetane. Kaip jis veikia? Kokia jo nauda? Kodėl jis valo DPF filtrus ir purkštukus?

Pagrindinis

Kaip naudoti Dipetane?
Dipetane tai kuro mišinio apdorojimas prieš jam patenkant į degimo kamerą. Dipetane sudėtyje 100% angliavandenilis, be priedų.

Maišymo santykis 1:200. 1 litras Dipetane apdoroja 200 litrų bet kokio kuro. (Benzinas, dyzelinas, žibalas).

1 litro talpa patogiai sugraduota reikiamam kiekiui skysčio. Viena padala lygi 10 litrų. Jei netyčia įsipylėte daugiau Dipetane negu reikėjo, dėl to nekyla jokio pavojaus. Nėra jokio skirtumo ar pilti Dipetane prieš ar po degalų užsipylimo. Jis išsimaišo savaime.

Dipetane ir kitų kuro priedų skirtumai
Beveik visi kiti kuro priedai dažniausiai yra produktai, kurių degaluose natūraliai nerandama. Tai yra plovikliai, tirpikliai, cetanas, oktaninio skaičiaus gerintojai ir kt.

O Dipetane atvirkščiai nėra tokių priedų, Dipetane nėra nieko, ko nėra degaluose, o degalai apdoroti su Dipetane atitinka EN590 Europos kuro specifikacijos standartus ir Didžiosios Britanijos BS2869 kuro standartus. Kuras apdorotas su Dipetane atitinka visų transporto priemonių ir šildymo katilų gamintojų reikalavimus ir dėl to neprarandate gamintojų garantijų.

 

Dipetane ir Adblue skirtumai
Dipetane galima naudoti transporto priemonėse su Adblue sistema?

Dipetane ir Adblue yra dvi labai skirtingos sistemos.

„Adblue“ yra palyginti naujas išradimas.

Jį išrado „Big Oil“ kompanija, kad pašalintų perteklinių karbamido dujų kiekį iš išmetamūjų dujų.

Adblue yra tik karbamido dujų kondensatas atskirame bake, kuris mažais kiekiais dozuojamas į išmetimo sistemą, o jo funkcija yra sumažinti tik NOx dujų kiekį.

Jis niekada nepatenka į variklį ar degalų baką.

„Adblue“ padidina transporto priemonės eksploatacines išlaidas maždaug 2 centais 1 litrui degalų.

„Adblue“ yra sudėtingas produktas, todėl jį reikia naudoti teisingai, kad efektyviai sumažintų Nox kiekį.

Ar Dipetane naudojimas gali turėti įtakos transporto priemonių ir šildymo katilų gamintojų garantinio laikotarpio sąlygoms?
Ne, nes Dipetanas yra 100 % angliavandenilis. Dipetane apdorotas kuras nekeičia savo pradinės specifikacijos. Dipetanas atitinka EN590 ir BS2869 degalų standartus. Dipetane apdorotų degalų kokybė atitinka transporto priemonių ir šildymo katilų gamintojų garantinius reikalavimus.
Kaip ir kodėl veikia Dipetane?
Degiojo mišinio paruošimo metu, Dipetane apdorotas kuras unikaliai leidžia pasisavinti maksimalų kiekį deguonies, reikalingo pilnesniam lakiūjų anglies medžiagų sudeginimui. Dipetane paslaptis: tai galimybė reguliuoti lakiąsias anglies grandines molekuliniu lygiu. Standartiniai degalai ar kiti priedai to padaryti negali. Tiesą sakant, Dipetane padidina oro ir degalų mišinio santykį. Dėl Dipetane apdoroto kuro naudojimo, transporto priemonių variklių išmetamosiose sistemose ir šildymo katiluose nebesikaupia anglies nuosėdos, o esamos nesudegusios anglies dalelės suyra ir sudega.
Puiki galimybė degalų tiekėjams
Turėti tikrą ir apčiuopiamą pranašumą iš tikrųjų yra labai vertinga ir unikali galimybė.
Priešingu atveju degalų tiekėjai tiesiog parduoda panašų produktą vis mažesnėmis kainomis, palyginti su vis didėjančiomis ne naftos konkurentų kainomis.
„Dipetane” apdorotas kuras suteikia degalų platintojams puikią galimybę „konkuruoti” su atsinaujinančių energijos šaltinių kuro tiekėjais.
Ekologiškesni ir pagerintos kokybės degalai, apdoroti su Dipetane yra prieinami visiems vartotojams, valdžios institucijoms, autobusų ir sunkvežimių įmonėms bei bendrai automobilių rinkai.
Esant poreikiui, galime atsiūsti mokslinio darbo „Peer Review” ataskaitą, kurią atliko profesorius Stephenas Dooley (Dublino Trejybės koledžo mokslo ir energetikos docentas). Taip pat galime suteikti centrinio šildymo Dipetane apdoroto kuro  bandymų rezultatus, kuriuos atliko Ulsterio universiteto mokslo laboratorija. Faktai jog Dipetane ženkliai mažina taršą:
N0x kietųjų dalelių kiekis sumažėja iki 35%.
CO2 sumažėja iki 25%.
Bendras dūmingumas sumažėja iki 50%.
Standartinis kuras, net ir naudojant „priedus”, negali pasiekti to, ko gali pasiekti kuras apdorotas su Dipetane.
Mikro dumbliai ir bakterijos dyzeliniame kure
Dipetane praturtina dyzelinį kurą angliavandeniliais ir padeda išlaikyti juos suspensijos pavidale. Tai apsaugo nuo nusėdimo. Dipetane nėra sukurtas kaip biocidas, tačiau jis padeda išvengti mikro dumblių ir bakterijų atsiradimo dyzeliniame kure.
Kokie bandymai buvo atlikti su Dipetane?
Ar su produktu buvo atlikti šie bandymai:

  1. Važiuoklės dinamometro bandymai?
  2. Anglies išmetamumo balanso tyrimai?
  3. Arklio galios ir jėgos bandymai nepriklausomose ir akredituotose labarotorijose?

Tarptautinėse nepriklausomose akredituotose įstaigose Dipetane Intl Ltd. atliko visus tris bandymus. Testai parodė didžiulius rezultatų pagerėjimus.

Kiek ilgai užtrunka kol Dipetane pradeda veikti?
Dipetane veikia nuo to momento, kai jis tik įpilamas į kurą.

Nuo to momento kai jis pradeda veikti ir valyti užsikimšusį variklį iki juntamo rezultato ir nesudegusių anglies nuosėdų pašalinimo gali užtrukti nuo 1-3 dienų  transporto priemonės eksplotavimo. Jei per kelias artimiausias valandas planuojate atlikti išmetamūjų dujų teršalų patikrinimą, tuomet turėtumėte eksplotuoti transporto priemonę bent 30 min aukštesnėmis variklio apsukomis ir jei įmanoma greitkelyje.

Ar Dipetane išsiskiria ir nusėda degaluose?
Ne.
Ar Dipetane pastebimas degaluose?
Ne, nes jis yra 100% grynas angliavandenilis, kuris nekeičia apdorojamo kuro specifikacijų ir pavidalo.
Kada įpilti Dipetane į kuro baką?
Rekomenduojame pirmiausia įsipilti kuro į baką ir tada pilti reikiamą kiekį Dipetane. Tokiu būdu būtumėte tikri, kokį kiekį Dipetane maišyti su degalais. Jei įsipylėte prieš įsipilant kuro, tai nėra labai svarbu.
Ar Dipetane turi tinkamą produkto draudimą?
Taip. „Lloyds Insurances” nuo 1992 m. nenutrūkstamai draudžia „Dipetane Intl Ltd” 100% bepretenziniai įrašai. Esant poreikiui galime suteikti papildomos informacijos.
Ar Dipetane yra saugus transportavimui ir sandėliavimui?
Taip, Dipetane yra netoksiškas ir nepavojingas. Jo uždegimo pliūpsnio temperatūra yra 193 C (uždaros talpos bandymas).
Kodėl reikia atsižvelgti į modernių ir senesnių transpoto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamųjų dujų bandymų rezultatų skirtumus?
Akivaizdu, kad modernių transporto priemonių degalų sąnaudos ir išmetamųjų dūjų kiekiai yra daug geresni nei panašių tipų senesnių transporto priemonių. Lyginant bet kokius degalų sąnaudų ar išmetamųjų dujų kiekių tyrimo rezultatus su ankstensniais, svarbu atsižvelgti į tai, kad 99% visų transporto priemonių ir pramonės įrengimų yra sumontuota su naujausia įranga, atitinkančia naujausius aplinkosaugos reikalavimus.
Ar Dipetane naudojimas turi neigiamos įtakos kuro padavimo sistemų tarpinėms, sandarinimo žiedams ir kitiems elementams?
Ne. Dipetane naudojimas neturi jokios įtakos kuro padavimo sistemų tarpinėms, sandarinimo žiedams ir kitiems elementams.
TA nepraėjimo priežastys, kurios neturi nieko bendro su Dipetane naudojimu!
* Užsikimšę variklio oro padavimo sistemos filtrai.

* Nesandari variklio išmetamųjų dujų sistema ir jos gedimai.

* Užsikimšę ar sugedę variklio kuro padavimo sistemos purkštukai ir kiti elementai.

* Užsikimšęs variklio išmetimo sistemos katalizatorius.

* Netinkamų degalų naudojimas ar neteisėta modifikacija. Žibalo ir kitų priemaišų naudojimas.

Aukščiau nurodytų neleistinų veiksmų vykdymas ar gedimų nepašalinimas, gali turėti įtakos paildomų gedimų atsiradimui.

*Variklio galvutės ir kuro padavimo sistemos purkštukų deformacija.

*Variklio galvutės įtrukimai ir variklio darbo pablogejimas.

*Variklio vibracija, pašalinių garsų atsiradimai variklio skyriuje, išmetimo sistemos rodiklių pakitimai.

Kuro purkštukai

Kas yra kuro purkštukas?
Skirtingai nei karburatorius iš kurio kuro ir oro mišinys yra ištraukiamas tam tikru variklio degimo grandinės stūmoklio judėjimo momentu, kuro padavimo sistemos purkštukas tai komponentas, skirtas įpurkšti kurą tinkamu degimo grandinės stūmoklio ciklo judėjimo momentu.
Koks lengviausias ir geriausias būdas išlaikyti kuro purkštukus papildomai suteptus ir apsaugotus nuo užsikimšimo?
Lengviausias būdas naudoti Dipetane, kuris yra skirtas apsaugoti kuro purkštukus nuo užsikimšimo ir suteikti papildomą tepimą. Papildomas tepimas kuro purkštukams labai svarbus dėl sumažinto sieros kiekio net 80% dyzeliniame kure, kurį gali suteikti ir kompensuoti tik Dipetane.

EGR vožtuvai ir DPF filtrai

Kas yra DPF (Dyzelino kietųjų dalelių filtras)
Dyzelinis kietųjų dalelių filtras (arba DPF) tai kietųjų dalelių filtras, įrengtas dyzelinių variklių išmetimo sistemoje. Šių įrenginių paskirtis sulaikyti iš automobilio išeinančius suodžius, juos filtruoti, panaikinti. Čia pateikiamas išsamesnis dyzelinių kietųjų dalelių filtrų aprašymas ir kaip jie veikia. DPF sumažina dyzelinių transport priemonių suodžių išmetimą apie 80%, tačiau jie netinka visiems. Jei planuojate pirkti naują automobilį, kuriuo važinėsite daugiausia mieste ar trumpais atstumais su galimai sumontuota STOP / START funkcija ir įmontuotu DPF filtru, svarbu žinoti kad išmetamųjų dujų regeneracija bus dažnesė ir galimai nepilna. Pasvarstykite apie alternatyvias galimybes.

Siūlome peržiūrėti vaizdo įrašą apie dyzelino kietųjų dalelių filtro (DPF) veikimą.

Kas yra EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) vožtuvas?
EGR išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas padeda automobiliui efektyviau ir visapusiškiau sudeginti degalus. Recirkuliacijos metu dalis išmetamųjų dujų vėl panaudojamos degimo procese. Pilnesnis degalų sudeginimas sumažina transporto priemonės kenksmingų išmetamųjų dujų azoto oksidų koncentraciją ir neleidžia joms susidaryti.
Koks lengviausias būdas apsaugoti DPF filtrus ir EGR vožtuvus nuo užsikimšimo?
Lengviausias būdas naudojant Dipetane, kuris sukurtas apsaugoti kuro purkštukus nuo užsikimšimo ir suteikti papildomą tepimą. Papildomas tepimas kuro purkštukams labai svarbus dėl sumažinto sieros kiekio net 80% dyzeliniame kure, kurį gali kompensuoti tik Dipetane. Sieros kiekis dyzeliniame kure yra įpatingai svarbus faktorius.

Katalizatoriai

Kas yra katalizatorius?
Katalizatorius yra įrenginys, kuris tris kenksmingus automobilio išmetamųjų dujų junginius paverčia nekenksmingais junginiais. Trys kenksmingi junginiai yra:

Angliavandeniliai (nesudegusio benzino arba dyzelino pavidalu)

Anglies monoksidas (susidaręs deginant angliavandenilių kurą)

Azoto oksidai (susidaro, kai iš variklio pašalintas azotas susimaišo su deguonimi)

Anglies monoksidas yra nuodai, bet kuriem deguonimi kvėpuojantiems organizmams. Azoto oksidai sukelia smogą ir rūgščių lietus, o angliavandeniliai sudaro smogą. Jo darbinė dalis yra smulkiai akyta, korio pavidalo – taip į mažą tūrį telpa didelį paviršiaus plotą turinti aktyvioji medžiaga. Katalizatoriaus aktyvioji medžiaga yra keraminė, padengta kelių atomų storio katalizinių savybių turinčių metalų (platinos ir paladžio) sluoksniu. Katalizatoriai gaminami panašiu į duslintuvo komponentus pavidalu ir montuojami gamintojų numatytose vietose, ant transporto priemonės išmetimo sistemose.Katalizatorius paverčia anglies monoksidą anglies dioksidu. Angliavandenilius jis paverčia anglies dioksidu ir vandeniu. Jis taip pat perverčia azoto oksidus atgal į azotą ir deguonį.

 

Coming soon!! Hybrid Pure One Shot. Download Product Sheet

X